Find Waterborne Polyurethane Topcoat, Waterborne Polyurethane Topcoat Price, Waterborne Polyurethane Topcoat Features on Industry Directory, Reliable Manufacturer/Supplier/Factory from China.

Home > Products > Airless Paint Sprayer > All Weather Polyurethane Glue Binder Adhesive Courts Sports Surface Flooring Athletic Running Track

All Weather Polyurethane Glue Binder Adhesive Courts Sports Surface Flooring Athletic Running Track

All Weather Polyurethane Glue Binder Adhesive Courts Sports Surface Flooring Athletic Running Track

Basic Info

Model No.: SPM

Product Description

Waterborne polyurethane topcoat
Construction points: accurate mixing and even thin coating construction
Construction ratio: A: B = 10:1
1. Stir the A component evenly before use, then pour it into a clean mixing tank;
2. While stirring component A, slowly add component B curing agent.
3. Mix the A and B components thoroughly for about 2~3 minutes until the mixture is fully stirred. (It is strictly forbidden to use wooden sticks, artificially stir, and the hands of the people are faster. It is difficult to exceed 300 rpm in one minute. (The mixer head must be clean);
4. If a small dose is used, it is recommended to use electronic weighing, strictly proportionally
5. After the two components are evenly mixed, use an airless sprayer to spray evenly. After using within 30 minutes, do not leave it for a long time. Especially in high temperature weather, the curing reaction is taking place. If the time is too long, the paint will gradually solidify and begin to set. A gel is produced. During construction, we must adhere to the principle of “specialized ingredients, multiple allocations, and continuous supply”;
7. Construction temperature, the substrate temperature of 5~35°C is at least 3°C higher than the air dew point temperature; if the temperature is lower than 5°C, construction is not recommended.

The company's products have high stability and quality assurance. Due to the differences in individual construction environments and materials selected, it is recommended to conduct field tests before construction to ensure reliability. If you have any questions, please call our company or consult your sales consultant. We will be happy to help you.

 Shuǐxìng jù'ānzhǐ miàn qī shīgōng yàodiǎn: Pèi bǐ zhǔnquè jiǎobàn jūnyún báo tú shīgōng shīgōng pèi bǐ:A:B=10:1 1. Shǐyòng qián, jiāng A zǔ fèn jiǎobàn jūnyún hòu, zài dào rù gānjìng de jiǎobàn tǒng nèi; 2. Biān jiǎobàn A zǔ fèn, biān màn man tiānjiā B zǔ fèn gùhuà jì. 3. Jiǎobànjī jiāng A,B shuāng zǔ fèn chōngfèn jiǎobàn yuē 2~3 fēnzhōng, zhídào chōngfèn jiǎobàn jūnyún (yánjìn yòng mù gùn, réngōng jiǎobàn, rén de shǒu zài kuài, yī fēnzhōng yě nányǐ chāoguò 300 zhuǎn,( 57400580,jiǎobànjī qiāng tóu yào gānjìng); 4. Rúguǒ xiǎo jìliàng shǐyòng, jiànyì yòng diànzǐ chēng chēng liáng, yángé ànzhào bǐlì pèi bǐ 5. Liǎng zǔ fèn jiǎobàn jūnyún hòu, shǐyòng wú qì pēntú jī jūnyún pēntú,30 fēnzhōng nèi shǐyòng wánbì, wù cháng shíjiān fàngzhì, yóuqí shì gāowēn tiānqì, gùhuà fǎnyìng zài fāshēng, shíjiānguò zhǎng, túliào jiāng zhújiàn nínggù kāishǐ chū níng, chǎnshēng níng jiāo. Shīgōng shí yào jiānchí “zhuānrén pèiliào, duō cì shǎo pèi, gōngyìng bùduàn” de yuánzé; 7. Shīgōng wēndù,5~35℃jī cái wēndù zhìshǎo gāo yú kōngqì lùdiǎn wēndù 3℃yǐshàng; rú qìwēn dī yú 5℃, bù jiànyì shīgōng. Běn gōngsī chǎnpǐn jùyǒu gāodù wěndìng xìng jí yōu zhí bǎozhèng, yóuyú gèbié shīgōng huánjìng jí xuǎnyòng cáiliào de chāyì, jiànyì yú shīgōng qián jìnxíng shídì cèshì, yǐ quèbǎo kěkào xìng. Rú yǒu rènhé yíwèn, huānyíng zhìdiàn běn gōngsī, huò zīxún nín de xiāoshòu gùwèn, wǒmen jiāng jiéchéng wèi nín tígōng bāng. 收起 441/5000 Waterborne polyurethane topcoat

Zibo Century Union New Building Materials Co.,Ltd

 ZIBO CENTURY UNION NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD., grew out of Shandong Shangran Construction engineering Co., Ltd.(Since 2009), is located in well-known chemical industrycity–Zibo in China; Presently, it covers 70,000 sqm, with advanced production lines,R&D center, and Testing Center. We specialize in producing and selling polyurethane binder/glue, EPDM granules,TPE granules, Silicon PU binder,comfortable quiet floor materials, water based anti-graffiti material and color water based permeable pavement materials etc. Our products can be widely used in large stadiums, schools, kindergartens, garden path, square, commercial floor, industrial floor, and other large yards. And it also has professional design and construction team, which offer design and technique guiding service to our customers. The whole managerment and production is vertified by ISO9001 ISO 14001 ISO18001 and running track quality also is approved by IAAF and domestic quality inspections.

Company Info

 • Company Name: Zibo Century Union New Building Materials Co.,Ltd
 • Representative: Lu Ling
 • Product/Service: Running track , Sport court , Polyurethane adhesive , EPDM rubber granules , Silicon PU binder , Paving materials
 • Capital (Million US $): 115,000,000RMB
 • Year Established: 2009
 • Total Annual Sales Volume (Million US $): US$2.5 Million - US$5 Million
 • Export Percentage: 21% - 30%
 • Total Annual Purchase Volume (Million US $): US$1 Million - US$2.5 Million
 • No. of Production Lines: 3
 • No. of R&D Staff: 11 -20 People
 • No. of QC Staff: 11 -20 People
 • OEM Services Provided: yes
 • Factory Size (Sq.meters): 50,000-100,000 square meters
 • Factory Location: North of Nanling South Road,High-tech Zone, East of Zibodong Railway
 • Contact Person: Mr. Jiguang Chen
 • Tel: +86-533-3781329
Email to this supplier
 • *Subject:
 • To:

 • *Messages:
  Your message must be between 20-8000 characters